Reclamebureau-Damwoude-Dokkum-Friesland-Communicatie-Projektleiding-VORM-ELEVEN CC

COMMUNICATIE & PROJECTLEIDING ELFSTEDENTOCHT VERPLEEGHUIZEN SYB VAN DER PLOEG EN HENK ANGENENT

Trots dat Jacob van der Ploeg de communicatie, social media, projectleiding en realisatie mocht verzorgen van de Elfstedentocht Verpleeghuizen met Syb van der Ploeg en Henk Angenent i.s.m. Provinsje Fryslân als onderdeel van de campagne ( Fryslân Yn Ferbining). Onze ouderen in de verpleeghuizen, woonzorgcentra en in de wijken in Fryslân zijn tijdens de coronacrisis extra kwetsbaar. Vanwege het bezoekverbod gaat dit gepaard met veel pijn, verdriet en eenzaamheid. Syb en Henk gingen op deze zomerse hemelvaartsdag 21 mei fietsend en zingend langs de route van de schaatselfstedentocht om deze kwetsbare doelgroep een hart onder de riem te steken.

We blikken terug op een prachtige evenement op Hemelvaartsdag. Bewoners, familie en personeel werd een muzikaal hart onder de riem gestoken. De tocht en de mini-optredens stonden in het teken van het project ‘Fryslân yn ferbining’. Gedeputeerde Avine Fokkens gaf het startschot en Sander de Rouwe deelde een stempel uit in Bolsward. De huidige voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden Wiebe Wieling stemplde in Harlingen en oud voorzitter Henk Kroes verwelkomde op de finish bij de Bonkevaart Syb van der Ploeg en Henk Angenent. Het was een bijzondere, muzikale en sportieve dag voor alle betrokkenen.

Bekijk hier de campagnefilm Elfstedentocht verpleeghuizen van “Fryslân yn Ferbining” Provinsje Fryslân.

Reclamebureau-Damwoude-Dokkum-Friesland-Communicatie-Projektleiding-VORM ELEVEN CC

© Provinsje Fryslân

Speciale dank gaat uit naar de Provinsje Fryslân, Patyna zorg•welzijn•wonen lokaties Dr. Wumkeshûs Sneek, Nij Ylostins IJlst, Nij Mariënacker Workum, Woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp Bolsward en Woonzorgcentrum en aanleunwoningen Saxenoord Franeker. Van der Wal stichting lokatie van der Wal Rusthuis Sloten, Thuiszorg Zuid West Friesland Team Stavoren, Schaatsmuseum Hindeloopen, GGZ Fryslân en van Andel lokatie De Parlevinker Harlingen, Elkander lokatie Dongeraheem Dokkum, Wijbenga Stand- en interieurbouw De Falom en verder alle medewerkers en betrokkenen.

Wil jij ook een evenement tot een succes maken?
Wij adviseren, ondersteunen en werken graag samen. Neem gerust contact op met Jacob van der Ploeg.