Disclaimer

VORM ELEVEN Communicatie & Creatie

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.vormelevencc.frl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VORM ELEVEN Communicatie & Creatie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang jij deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VORM ELEVEN Communicatie & Creatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VORM ELEVEN Communicatie & Creatie.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VORM ELEVEN Communicatie & Creatie te mogen claimen of te veronderstellen.

VORM ELEVEN Communicatie & Creatie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten, producten en materialen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten, producten en materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VORM ELEVEN Communicatie & Creatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige buy social traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.vormelevencc.frl op deze pagina. Verder verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.