FLYERS, FOLDERS & POSTERS VOOR ASD LEEUWARDEN

Adviesraad-Sociaal-Domein-Leeuwarden-logo

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke dienst van de gemeente Leeuwarden over het sociaal domein. De ASD adviseert, denkt mee bij het uitvoeren van bovengenoemde wetten, maar ook bij beleidsvoornemens en kijkt hiernaar vanuit het perspectief van de mensen die door het beleid geraakt worden of daar de gevolgen van (gaan) ondervinden.

Ook doet de ASD dat vanuit een betrokken, deskundige en onafhankelijke positie. De leden van de adviesraad zijn (ervarings-)deskundigen op de onderwerpen die in het sociaal domein spelen. De adviesraad is onafhankelijk en niet gebonden aan bedrijven, instellingen of (politieke) partijen.

Voor ASD Leeuwarden heeft Vorm Eleven CC gezorgd voor het webdesign, bouw & ontwikkeling website, online nieuwsbrief, grafisch ontwerp & drukwerk.

Wil jij ook nieuwe flyers, folders & posters die effectief zullen werken voor jouw bedrijf?

Neem dan contact op met Jacob van der Ploeg.