reclamebureau friesland catalogus grafisch ontwerp drukwerk fokdagen fryske greidhynder  reclamebureau friesland catalogus grafisch ontwerp drukwerk fokdagen fryske greidhynder

Fokvereniging ‘It Fryske Greidhynder’ heeft als doel het bevorderen van de fokkerij van het Friese paard en het stimuleren van het gebruik ervan. Met name dit gebruik neemt binnen het KFPS en ook binnen onze Fokvereniging een steeds grotere plaats in.

De vereniging heeft zijn oorsprong in midden Friesland, ook wel de Greidhoeke genoemd. Het gebied ligt tussen Leeuwarden, Joure, Heerenveen en Drachten.

Vorm Eleven CC verzorgt sinds juni 2018 de nieuwe huisstijl, grafisch ontwerp, drukwerk en verspreiding van het verenigingsorgaan OpTal welke 3 maal per jaar verschijnt en de Fokdagcatalogus voor de fokdagen di werden gehouden op 27, 28 en 29 juli in Drachten.

Wil je ook ondersteuning in creatief ontwerp, drukwerk en verspreiding?

Neem gerust contact met ons op!